Implementacija IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o.

Projekt je započeo 18. studenog 2019. te službeno završio 18.11.2020. godine.

Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta poduzeće IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o. kupnjom softverskih i hardverskih rješenja unaprijedilo je osam poslovnih procesa u poduzeću čime se doprinosi optimiziranju poslovnih procesa, integriranju poslovne funkcije, omogućavanju bolje organizacije rada te poboljšanju interakcije s klijentima.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 188.638,37 kn, od čega su ostvareno 64% bespovratna sredstva u iznosu od 96.383,67 kn u odnosu na ukupne prihvatljive troškove. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost kohezija.

Projektom „Implementacija IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o.“ značajno će se unaprijediti upravljački dio poduzeća, a našim zaposlenicima pružiti će trenutno najkvalitetnije software i informatičku opremu koja se može naći na tržištu.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost IZGRADNJE MARINKOVIĆ d.o.o.

Link: https://strukturnifondovi.hr/

Kontakt osobe za više informacija: Domagoj Marinković

 

Projekt „Implementacija IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o.“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OPKK
Implementacija IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o.

Poduzeće IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o.  provodi projekt „Implementacija IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća IZGRANJA MARINKOVIĆ d.o.o.“. Projekt je započeo 18. studenog 2019. i traje 12 mjeseci. Cilj projekta je doprinijeti razvoju poslovanja poduzeća IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o. primjenom informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovnim procesima i upravljanju poduzećem. Uvođenjem novih softverskih i hardverskih rješenja omogućiti će se optimiziranje poslovnih procesa, integriranje poslovnih funkcija, bolju organizaciju rada te poboljšanje interakcije s klijentima. Implementacijom visokokvalitetnog građevinskog softvera i programskih rješenja za crtanje objediniti će se i povezati osam različitih poslovnih procesa, a osim toga osuvremeniti će se računalna i druga informatička oprema za poslovanje u građevinarstvu.

Ukupna vrijednost projekta je 203.833,85 kn, od čega su 63% bespovratna sredstva u odnosu na prihvatljive troškove u iznosu od 96.582,57 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost kohezija.

Projektom „Implementacija IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o.“ značajno će se unaprijediti upravljački dio poduzeća, a našim zaposlenicima pružiti će trenutno najkvalitetnije software i informatičku opremu koja se može naći na tržištu.

Projekt „Implementacija IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o.“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OPKK

Link: https://strukturnifondovi.hr/

Kontakt osobe za više informacija: Domagoj Marinković